Hadis-hadis mengenai ilmu

Dari Anas r.a: Rasulullah s.a.w bersabda:

“ Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, kerana menuntut ilmu itu wajib atas setiap
orang Islam. Dan sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka tuntut”.

                                                                                            Hadis Riwayat Al Bara
 
 
Daripada Anas r.a berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w:
“Barangsiapa keluar mencari ilmu maka ia sebenarnya berjihad di jalan Allah sehingga dia kembali ”.


                                                                                            Hadis Riwayat At Tirmizi
 
Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w:
“Belajarlah ilmu fardu ain dan al-Quran, dan ajarkanlah akan dia kepada orang lain, kerana aku akan meninggal dunia”.


                                                                                             Hadis Riwayat At Tirmizi
 
 
Daripada Abdullah Bin Amru r.a berkata: Nabi s.a.w bersabda:

“Hakikat ilmu itu tiga perkara, maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama ayat yang jelas. Kedua sunnah Nabi s.a.w yang ditegakkan (amalkan). Ketiga kewajipan yang adil”.

                                                                                            Hadis Riwayat Abu Daud

Comments (0)

Catat Ulasan